Polish dating usuwanie konta

Forma patnoci Za towary zakupione w naszej firmie pac Pastwo za pobraniem podczas odbioru przesyki lub przedpat na konto: ING Bank lski 90 1050 1344 1000 0022 5290 1661 Gwarancja Jeeli w opisie nie podano inaczej kady towar zakupiony w naszej firmie objty jest 12-miesicznym okresem gwarancji.

polish dating usuwanie konta-48polish dating usuwanie konta-83polish dating usuwanie konta-76polish dating usuwanie konta-74

Sum Up może korzystać z informacji zgromadzonych o Użytkowniku aby chronić swoje prawa, dochodzić i zapobiegać nadużyciom lub innym nielegalnym działaniom oraz do innych celów informując o tym Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług.3.1 Sum Up może udostępniać dane osobowe zgromadzone o Użytkowniku wszystkim członkom ze swojej grupy spółek, w tym spółkom zależnym, ostatecznej spółce holdingowej jak i jej spółkom zależnym.3.2 Sum Up może ujawniać dane osobowe stronom trzecim, które wykonują w ich imieniu działania mające na celu przetwarzania transakcji płatniczych Użytkownika, w tym zwalczanie nadużyć finansowych i weryfikacji dostawców usług, instytucji finansowych, procesorów, stowarzyszeń kart płatniczych oraz innych podmiotów biorących udział w procesie przetwarzania płatności.3.3 Sum Up ma prawo udostępniać dane osobowe o Użytkowniku stronom trzecim, z którymi współpracuje przy kampaniach reklamowych, konkursach, ofertach specjalnych lub innych wydarzeniach lub działaniach związanych ze świadczeniem swoich Usług.3.4 Sum Up ma prawo ujawniać zgromadzone dane osobowe o Użytkowniku stronom trzecim, w związku z jakąkolwiek fuzją, sprzedażą akcji spółki lub aktywów oraz finansowaniem, nabyciem, zbyciem lub zawieszeniem w całości lub części działalności.3.5 Sum Up ma prawo ujawniać dane osobowe o Użytkowniku w przypadku gdy: (i) ich ujawnienie jest niezbędne w dostosowaniu się do obowiązujących przepisów prawnych lub regulacji, (ii) w celu egzekwowania warunków i zasad korzystania, (iii) w celu ochrony bezpieczeństwa oraz integralności Usług i (iv) w celu ochrony praw Sum Up.3.6 W każdym przypadku Sum Up zapewnia że dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w związku ze świadczeniem Usług oraz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i z zastosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych.

Korzystając z Usług Sum Up zbiera informacje dotyczące transakcji Użytkownika: czas dokonania transakcji, lokalizację, kwotę transakcji, metodę transakcji oraz dane Posiadacza karty.1.6.

Wchodząc na stronę internetową Sum Up lub korzystając z aplikacji mobilnej, Sum Up może automatycznie zbierać informacje, w tym, lecz nie ograniczając się do adresu IP, systemieoperacyjnym, rodzaju przeglądarki, identyfikatorze komputera lub numeru telefonu, czasuwizyty i zachowaniu podczas wizyty na stronie.2.1.

Aby móc korzystać z Usług Sum Up Użytkownik musi zaakceptować wszystkie warunki niniejszej Polityki Prywatności1.1.

W trakcie gdy Użytkownik rejestruje się do Konta Sum Up ("Konto") są o Nim zbierane dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania, data urodzenia, adres e-mail oraz numer telefonu.

Polish dating usuwanie konta