Detailsview itemupdating edititemtemplate

Dat kan door de control direct in "Insert"-mode te schakelen.Dit doe je met de volgende regel (Bijvoorbeeld in Page_Load): Als je de Form View-control alleen maar gebruikt om gegevens toe te voegen, bijvoorbeeld in een aparte pagina die niets anders doet, dan kan je hem default instellen op toevoegen. Page Dim obj Conn As My Sql Connection Dim obj Cmd As My Sql Command Dim str SQL As String Dim str Cus ID As String = "C001" Protected Sub Page_Load(By Val sender As Object, By Val e As System. Load Dim str Conn String As String str Conn String = "Server=localhost; User Id=root; Password=root; Database=mydatabase; Pooling=false" obj Conn = New My Sql Connection(str Conn String) obj Conn. Is Post Back() Then Bind Data() End If End Sub Protected Sub Bind Data() str SQL = "SELECT * FROM customer WHERE Customer ID = '" & str Cus ID & "' " Dim dt Reader As My Sql Data Reader obj Cmd = New My Sql Command(str SQL, obj Conn) dt Reader = obj Cmd. Close() dt Reader = Nothing End Sub Protected Sub Page_Unload(By Val sender As Object, By Val e As System. Item Inserting '*** Customer ID ***' Dim txt Customer ID As Text Box = CType(my Details View. Read Only) Bind Data() End Sub Protected Sub my Details View_Item Updating(By Val sender As Object, By Val e As Details View Update Event Args) Handles my Details View. Close() obj Conn = Nothing End Sub Protected Sub my Details View_Item Inserting(By Val sender As Object, By Val e As Details View Insert Event Args) Handles my Details View.

De Form View-control is bedoeld om één enkel databankrecord te tonen.In elk template vind je Link Buttons terug voor de verschillende acties.Hierboven heb je gezien hoe je met de Form View-control één enkel record kan tonen.Om deze pagina te maken voeg je de Form View-control toe aan de pagina, en vervolgens doorloop je de wizard om één record uit de databank te halen.Je kan deze templates naar believen zelf aanpassen om de lay-out te krijgen die je wil.